Sterowniki plc

Sterowniki plc

Sterowniki PLC  zostały wynalezione w latach siedemdziesiątych XX wieku dzięki rozwojowi techniki mikroprocesorowej . Nazwa pochodzi z języka angielskiego.

Początkowo urządzenie miało być wykorzystywane  w przemyśle samochodowym. W niedługim czasie o jego przydatności przekonali się inżynierowie z innych gałęzi przemysłu. Sterowniki PLC zrewolucjonizowały przemysł i znacznie  zwiększyły efektywność produkcji, ponieważ wzrosła szybkość maszyn. Poza tym pojawienie się sterowników PLC spowodowało zmniejszenie się gabarytów maszyn. Wyeliminowały układy  oparte o przekaźniki czy układy bębnowe i krzywkowe. Dziś są to urządzenia, bez których niemożliwa jest praca na linii produkcyjnej.  Sterownik PLC jest urządzeniem używanym do sterowania pracą urządzeń przemysłowych. Sterowanie odbywa się w oparciu o algorytm opracowany przez programistę na indywidualne potrzeby procesu technologicznego w zakładzie. Sterownik PLC do swojej pracy wykorzystuje informacje o stanie sterowanego obiektu oraz instrukcje operatora.  Wszystkie dane  uzyskiwane są dzięki interfejsom wejściowym urządzenia.

Sterownik PLC wykonuje instrukcje wprowadzonego do jego  programu posiadającego szereg operacji sterujących pracą danego urządzenia.

Najważniejsza przy tym jest kolejność zapisanych instrukcji – sterownik wykonuje je w kolejności zapisania. Na pierwszym etapie pracy sterownik PLC  odczytuje stany wejść (sygnały podawane na wejścia sterownika np. z czujników)  Na ich podstawie tworzona jest tablica wejść. Następnie obraz ten jest stosowany do realizacji programu i uwzględniany wpodczas wykonywania kolejnych  rozkazów. Po wykonaniu przez program końcowego zapisanego zadania  generowany jest tzw. obraz wyjść.  Oznacza to, że uprzednio wyprowadzone sygnały trafiają na wyjście sterownika, a w konsekwencji urządzenia do nich podłączonego. Sterownik działa sekwencyjnie –  stale powtarza operację tworzenia obrazu wejść, wykonania instrukcji programowych i tworzenia tablicy wyjść. Na podstawie analizy ich stanu oraz wykonując zachowanyw  pamięci program, sterownik PLC przetwarza i generuje sygnały, przesyłane dzięki interfejsom wyjściowym urządzenia.

Sygnały dzielą się na : sterujące dla podłączonych do sterownika urządzeń i sygnalizacyjne, informujące o osiągnięciu pewnego stanu procesu technologicznego.

Za sygnał uznawana jest także transmisja danych, związana z komunikacją między urządzeniami.  Pod  względem budowy sterowniki dzielą się na: kompaktowe oraz modułowe. Urządzenia kompaktowe zamykają całą funkcjonalność sterownika w jednym urządzeniu. Jednostka główna, interfejsy wejść/wyjść oraz interfejsy komunikacyjne tworzą całość i pracują w jako jedno urządzenie. Bardzo często posiadają one jednak możliwość dołączenia komponentów, rozszerzających funkcjonalność rozwiązania, c o zwiększa możliwości ich zastosowania  na linii produkcyjnej. Działanie sterownika modułowego polega na współpracy indywidualnej jednostki głównej sterownika z modułami  dołączanymi w trakcie działania w na linii produkcyjnej  w celu zwiększenia ilości  funkcji urządzenia.

Rozszerzenia, które mogą być częściami systemu modułowego są to interfejsy wejść/wyjść, moduły komunikacyjne, pomiarowe, telemetryczne, technologiczne itd.  Można jeszcze zaprogramować takie funkcje jak:  obsługa błędów, alarmów, przerwań czy też funkcje diagnostyczne.

Wymienione funkcje idealnie sprawdzają się w przemyśle, na średnich i dużych liniach produkcyjnych oraz automatyce budynkowej. Sklep ze sterownikami proponuje firmom wszystkie rodzaje sterowników i posiada w ofercie najlepsze, wiodące na rynku marki.  Ceny uzależniona od rodzaju, funkcji sterownika i od tego iloma procesami ma sterownik kierować.  Sterownik PLC ceny  wahają się od 741 do 2367 złotych.  Gwarantem jakości sterownika jest   producent maszyny, bowiem sterownik jest zaprogramowany i produkowany pod wybraną maszynę. Jeżeli maszyna jest na gwarancji, sterownik uległby uszkodzeniu, to wymienia go serwis producenta maszyny.

Dodaj komentarz